FP9 Dansk, skriftlig fremstillingDu skal vælge en af disse opgaver:

1 Tik tak
2 Skal vi undvære kød?
3 E-sport
4 Elevtalen

Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.


Før du skriverTil eleven

Til denne prøve i skriftlig fremstilling har du adgang til internettet.

Du må ikke kommunikere eller dele dine dokumenter med andre under prøven.

Nogle af opgaverne kræver, at du skal søge informationer på internettet til brug for din besvarelse. I andre opgaver er det en åben mulighed at søge fakta og inspiration.

Layoutet af din besvarelse indgår i vurderingen. Tænk derfor på, at du udover tekst kan inddrage fx billeder og andre grafiske virkemidler.

Hvis du i din besvarelse anvender informationer, citater, billeder eller andre grafiske virkemidler hentet fra internettet, skal du til sidst i besvarelsen angive de væsentlige kilder.

Din besvarelse vurderes på både indhold, sprog og form. Se vurderingskriterierne nedenfor.

God arbejdslyst!


Vurderingskriterier til eleven


Der gives én karakter baseret på en helhedsvurdering af 3 dimensioner: indhold, sprog og form

Vurderingens 3 dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder din besvarelse de krav, der er stillet i opgaven?
Genre og fremstillingsform I hvor høj grad viser din besvarelse sikkerhed i at skrive i opgavekravens fremstillingsformer og i at anvende eventuelle genrekarakteristika?
Disponering I hvor høj grad er din besvarelse hensigtsmæssigt disponeret, hvad angår indholdets sammenhæng og rækkefølge?
Relevans I hvor høj grad er din besvarelse relevant og dækkende i forhold til tekstens hensigt, målgruppe og situation?
Anvendelse af internettet Hvis du har anvendt internettet til at søge inspiration eller information, vurderes det, hvordan og i hvor høj grad du kritisk har bearbejdet, anvendt og gjort det søgte til dit eget i din besvarelse
Kildeliste Hvis du har anvendt internettet, vurderes det, i hvor høj grad de væsentligste kilder er angivet korrekt i besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse forståeligt, klart og varieret og tilpasset tekstens hensigt både med hensyn til ordforråd og syntaks?
Korrektur I hvor høj grad er der i din besvarelse anvendt korrekt stavning, og er din tegnsætning sikker?
Tekstens form Layout I hvor høj grad fremmer dit layout kommunikationen i forhold til det medie og den genre, du skriver i?
1 Tik takOpgave_1 Et tabt stykke guld kan findes igen, et tabt stykke tid aldrig Den bedste måde at spilde tiden på er at tælle timerne Tid er penge Den tid, den sorg Tiden er lang for den, som venter Timerne er lange, men tiden er kort Du skal mindes fortiden, leve i nuet og tænke på fremtiden
Tegning: Per Marquard Otzen/Politiken.dkVi kender det alle sammen, at tiden løber fra os. Nogle gange er tid en mangelvare, og andre gange føles tiden uendelig.

Du vil gerne i dialog med dine følgere om emnet tid og skriver derfor et indlæg på din personlige blog.

Skriv dit blogindlæg om tid.

I dit blogindlæg skal du:
 • give eksempler på og reflektere over, hvordan du oplever tid i forskellige situationer
 • opstille og begrunde nogle “leveregler” i forhold til tid, som du håber at kunne leve dit liv efter.
2 Skal vi undvære kød?Foto: highonlife.dkKlimaforkæmpere mener, at vi skal droppe at spise kød. Andre mener, at det kun er skræmmekampagner.

Hvad mener du?

Du skriver et debatindlæg, hvor du argumenterer for din holdning.

Skriv dit debatindlæg.

Som forberedelse til dit debatindlæg skal du søge argumenter for og imod at spise kød.

I dit debatindlæg skal du:
 • redegøre for forskellige synspunkter, der er fremme i debatten om at spise kød
 • kommentere 2-3 af disse synspunkter
 • argumentere for dit eget synspunkt.
Du skal give dit debatindlæg en rubrik. Debatindlægget skal bringes i en trykt avis.

3 E-sportE-sport
Kilde: Youtube/YouSee eSportligaen: DM i eSport på Odense Rådhus!


Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har anerkendt e-sport på lige fod med fx håndbold og fodbold. Men sporten er stadig ukendt for mange.

Du er i praktik som kommunikationsmedarbejder hos DGI. De sender dig til danmarksmesterskabet i e-sport i Odense.

Din opgave er at skrive en reportage til foreningens hjemmeside med det formål at vise, at e-sport er en udfordrende og underholdende sportsgren.

Skriv en reportage om e-sport.

Som forberedelse til din reportage skal du se filmen fra turneringen i Odense og søge yderligere oplysninger om e-sport.

I din reportage skal du:
 • beskrive stemningen ved turneringen
 • inddrage udtalelser fra fx en tilskuer, en deltager eller en e-sportstræner om deres erfaringer og oplevelser
 • forklare, hvilke kompetencer det kræver at blive en god e-sportsudøver
 • indsætte illustrationer og en faktaboks om e-sport.

Din reportage skal bringes på DGI’s hjemmeside.

ElevtalenFoto: Opgavekommissionen i dansk skriftlig fremstillingUnder temaet fællesskab skal du skrive elevtalen ved dimissionen efter 9. klasse.

I din tale skal du:
 • beskrive, hvad det har betydet for jeres årgang at gå på netop jeres skole
 • fortælle om enkelte oplevelser, som har gjort særligt indtryk
 • reflektere over, hvad det betyder at være en del af et fællesskab, selv om man er forskellige
 • afslutte med et citat, som understreger dit budskab med talen.

Du skal layoute din tale, så den efterfølgende kan udgives på skolens hjemmeside.