Dansk

Digital prøve med adgang til internettetDu skal vælge en af disse opgaver:

1 Pinlige forældre
2 Hvad kan jeg også blive?
3 Jeg tog fejl
4 Shitstorm

Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.


Før du skriverTil eleven

Til denne prøve i skriftlig fremstilling har du adgang til internettet.

Du må ikke kommunikere eller dele dine dokumenter med andre under prøven.

Nogle af opgaverne kræver, at du skal søge informationer på internettet til brug for din besvarelse. I andre opgaver er det en åben mulighed, hvor du kan søge fakta og inspiration.

Layoutet af din besvarelse indgår i vurderingen. Tænk derfor på, at du udover tekst kan inddrage fx billeder og andre grafiske virkemidler.

Hvis du i din besvarelse anvender informationer, citater, billeder eller andre grafiske virkemidler hentet fra internettet, skal du til sidst i besvarelsen angive de væsentlige kilder.

Din besvarelse vurderes på både indhold, sprog og form. Se vurderingskriterierne nedenfor.

God arbejdslyst!


Vurderingskriterier til eleven


Din skriftlige besvarelse bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering af 3 dimensioner: indhold, sprog og form.
Der gives én karakter.

Vurderingens 3 dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder din besvarelse opgavens krav til genre, teksttyper og indhold?
Genrebevidsthed I hvor høj grad viser din besvarelse sikkerhed i skrivegenrens krav til teksttyper, indhold, sprog og form?
Fylde og disponering I hvor høj grad er din besvarelse fyldestgørende og hensigtsmæssigt disponeret?
Søgning og brug af internettet Hvis der i opgaven er stillet krav om, at du skal anvende internettet til at søge inspiration eller information, eller det i øvrigt er relevant, vurderes det, hvordan – og i hvor høj grad du kritisk har bearbejdet og anvendt dette i besvarelsen.

Desuden vurderes det, om de væsentligste kilder fremgår af besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse forståeligt, klart og varieret i både ordforråd og syntaks?
Retskrivning og tegnsætning I hvor høj grad har du i din besvarelse anvendt korrekt stavning, og er din tegnsætning sikker?
Tekstens form Orden og layout I hvor høj grad er din besvarelse layoutet i forhold til den genre, du skriver i, og har du udnyttet de layoutmæssige muligheder?
1 Pinlige forældreKilde: Film produceret for Efterskoleforeningen 2015Reklamefilmen Pinlige forældre viser et eksempel på en situation, hvor forældre optræder meget pinligt.

Lad dig inspirere af eksemplet i filmen, og skriv en klumme om Pinlige forældre.
 • Du skal i din klumme skrive om en eller flere situationer, hvor forældre er pinlige.
 • Din klumme skal indeholde overvejelser over, hvad det er, der gør pinlige situationer pinlige?
 • Du skal give din klumme en titel.
 • Din klumme skal bringes på et kommende site, der hedder Generationskryds.
2 Hvad kan jeg også blive?Mange unge tænker meget traditionelt, når de skal vælge en uddannelsesvej. Men der findes mange andre, spændende muligheder.

Et nyt site med navnet Hvad kan jeg også blive? vil sætte spot på uddannelser og jobs, som ikke er så kendte og almindelige, fordi vi ikke så ofte møder dem i hverdagen. Det kan for eksempel være fængselsbetjent, bedemand, forsker, retsmediciner eller måske fisker.

Du har fået til opgave at følge en person i et særligt job og skrive den næste reportage til hjemmesiden. Du vælger selv, hvilket job du vil beskrive.

Skriv en reportage til Hvad kan jeg også blive? om et job, der ikke er så kendt og almindeligt.
 • Du skal søge oplysninger om jobbet og uddannelsen.
 • Din reportage skal fortælle om uddannelsen og arbejdsopgaver og dagligdag på jobbet.
 • Du skal illustrere din reportage med billeder, faktabokse eller andre grafiske virkemidler.
 • Du skal give din reportage en rubrik.
3 Jeg tog fejlKilde: DRFilmen er en del af en temaserie på DR med titlen Næste stop hjem.

Skriv en novelle med titlen Jeg tog fejl.
 • Du skal vælge enten manden eller kvinden som hovedperson.
 • Det centrale i din novelle skal være den konflikt, der er gået forud for filmens handling.
 • Din novelle skal slutte, hvor filmen begynder.
4 ShitstormKilde: Politiken.dkBegrebet shitstorm dækker over en massiv negativ omtale af fx firmaer eller personer. Shitstorme var oprindeligt et amerikansk fænomen, men har spredt sig til det meste af verden. En dansk avis har samlet og kort kommenteret en række udenlandske eksempler, som præsenteres på denne video.

Skriv et debatindlæg om shitstorme.
 • Du skal undersøge nogle danske eksempler på shitstorme og de konsekvenser, de har haft for de involverede.
 • I debatindlægget skal du diskutere, hvilken betydning shitstorme kan have i den offentlige debat og argumentere for din egen holdning.
 • Du skal give dit debatindlæg en rubrik.
 • Debatindlægget skal bringes på en netavis.